Partille Talks

I Partille talks har vi fokus på det muntliga ordet, och vill ge eleverna en extra boost i att utveckla sitt berättande. Då många av våra barn har ett annat modersmål än svenska, och är nya i vår kommun var projektet förra läsåret riktat särskilt till dessa.

Under höstterminen hade tre grupper workshops med Olabok  Henricsson som är lite av en specialist på området. Han är berättarpedagog och doktorand i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet och har stor erfarenhet inom berättande i flerspråkiga klassrum. I hans senaste bok Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum finns effekter av berättandet beskrivet som stämmer väl överens med det vi vill uppnå med Partille Talks.

Arbetet avslutades med en Berättarkväll på Ungdomens Hus då vi fick höra historier från hela världen på många olika språk. På Partille Tells finns inspelning från kvällen, texter och filmer att arbeta med och övningar så att berättandet fortsätter ute i våra klassrum!

För tredje året använder eleverna sina retoriska kunskaper och framför sina åsikter till Partilles lokala politiker. Boka redan nu onsdag 25 april då det blir debattkväll i Kulturum! Vill ni stå på scenen – hör av er till frida.linden@edu.partille.se.