Något som är högaktuellt i samhället just nu är den stora invandringen som bara ökar och ökar på grund av orättvisor runt om i världen. Mirela Dindic, som är administratör på IKC, berättar hur Partille arbetar för att ta emot de nyanlända och hur det går till när de kommer hit.

Hur arbetar kommunen för att ta emot nyanlända? I Partille finns det något som heter IKC (Interkulturellt Centrum) som arbetar med nyanlända. Där har jag bestämt träff med IKC:s admini- stratör Mirela för att lära mig mer om hur de arbetar. IKC har sina lokaler i Kulturum. Man går in samma väg som man går in till biblioteket och sedan vidare till Partille gymnasium där deras lokaler finns. Först kommer man in till ett stort gemensamt rum där alla lärare har sina möten. Runt omkring finns det dörrar som leder till mindre arbetsrum. Det luktar kaffe och rummet är möblerat med bord, stolar och soffor. I rummet sitter tre modersmålslärare och småpratar. En av lärarna känner jag igen från Ugglum och han undervisar i somaliska. Mirela visar vägen in till sitt varma arbetsrum.

– Vad är det IKC gör?
Mirela berättar att IKC hjälper ny- anlända barn som kommer till Partille kommun och placerar dem i skolor så de kommer in i samhället. Hon säger också att de inte bara hjälper ny- anlända utan de hjälper också elever som är befintliga, och då bidrar de med modersmål och studiehandledning.

– Vilka är det som arbetar på IKC?
På IKC arbetar Mirela som admini- stratör som skriver in alla elever och så arbetar det två chefer där också. Sedan har IKC tre lärare som ingår i ett team. De lärarna träffar de nyanlända barnen och deras kontaktpersoner och skriver in dem vid första besöket. Efter det har lärarna lektioner med dem i 4 veckor innan de placeras ut  i skolorna. Under de här 4 veckorna får de nyanlända barnen en grundkurs i svenska. De har även 58 modersmålslärare som är ute i skolorna, och de undervisar i drygt 30 olika språk.

Till IKC kommer det 5 – 10 nyanlända barn varje månad som ska placeras ut i olika grundskolor och Partille gymnasium. Antalet varierar stort från månad till månad.  De som kommer är i alla åldrar. Allt från förskolebarn som ska placeras ut i olika förskolor till vuxna människor. De kommer från många olika länder men majoriteten kommer från Somalia, Afghanistan och Syrien. De kommer även från andra länder som till exempel Rumänien och Kroatien.

– Hur går det till när de kommer till IKC?
När de kommer till IKC kommer de från olika håll. Vissa kommer från social- förvaltningen, vissa från Migrations- verket och vissa kommer till Partille kommun utan att ha besökt varken socialförvaltningen eller Migrations- verket och är då papperslösa. Det vanligaste är att man kommer till Partille via Migrationsverket. Med hjälp av Migrationsverket får de nyanlända träffa någon från socialkontoret och några handläggare, sedan skickar de en anmälan till IKC. När anmälan kommit till IKC tar de två cheferna kontakt med olika skolor för att se vilken skola som har plats för de nyanlända barnen och vem som kan ta emot dem.

– Vilken skola går det mest respektive minst nyanlända på i Partille?
Mest nyanlända går det på Skulltorp, Björndammen, Vallhamra och Furulund men till Ugglum och Jonsered har det än så länge inte kommit så många. Hon säger också att Partille gymnasium tar emot jättemånga nyanlända.

– Hur går det till när ni väljer skola?
När IKC väljer skola tittar de på var eleven är folkbokförd någonstans, allt- så var eleven bor. Sedan kollar de på vilken skola som ligger närmast. Om den skolan inte har plats så kollar de runt bland andra skolor för att hitta en skola att placera eleven i.

Mirela följer mig ut och vi säger hejdå. IKC verkar vara en trevlig arbetsplats som gör stor nytta för de som kommer nyanlända till vår kommun.

Tilde Sahlström  

3 KOMMENTARER

LÄMNA ETT SVAR