Williams hus är vitt och har fem våningar och detta huset ligger i Jonsered, huset är en herrgård. Familjen Gibson hade herrgården i över 100 år.

1832 tog William Gibson över herrgården från sin släkting Olof. William Gibson grundade efter ett år Jonsereds fabriker. Herrgården tillhörde familjen Gibson i mer än 100 år. William och hans hustru Anna bodde där fram till år 1857 då William dog.

Jag träffade Guy i Kåhög hemma hos han för att intervjua honom om en kvinnlig skepnad som han har sett i herrgården.

Var någonstans ser man henne?

-Man ser henne i det högra fönstret längst ner, säger Guy.

Hur såg hon ut (vad hade hon för kläder?)

-Hon hade vita kläder och en stor bulle på huvudet, säger Guy.

Vet du vad hon heter?

-Jo alltså vi kallade henne för vita damen, säger Guy.

Vet du om hon är släkt med William Gibson?

-Ja men jag vet inte riktigt men på 99 procent tror jag att hon är Williams fru, säger Guy.

Vet du hur gammal hon är?

-Ja hon är cirka 50 år, säger Guy.

Vet du varför hon är där och går?

-Hon är där och går för att hon har något som  hon skulle gjort när hon levde men hon gjorde aldrig i sitt liv, säger Guy.

Får du någon speciell känsla när du är där?

-Ja men du får inte skratta, säger Guy.

-Ja jag lovar, säger jag.

-Ok. När man är där så känns det som man kissar på sig, säger Guy.

Hur många gånger har du varit där?

-Jag har varit där en gång säger Guy.

Vilken tid brukar man se hon?

-Ja man brukar se henne när det blir lite mörkt säger Guy.

-Tack för att jag fick intervjua dig.

-Tack själv, säger Guy.

Fakta http://www.jonseredsherrgard.gu.se/digitalAssets/117/117859_Jonsered.pdf

Historien sträcker sig tillbaka ända till medeltiden. Då tillhörde kronogodset Jonsered staten. 1832 kom herrgården i den skotska grosshandlaren William Gibsons och hans kompanjon Alexander Keillers ägo. Först Keiller och sedan Gibson. Herrgården kom sedan att förbli i ­familjen Gibsons ägo i hundra år.

Efter Williams Herrgården som den ser ut i dag, en pampig lantvilla i italiensk stil, byggdes 1868. Och familjen Gibson fanns i herrgården fram till 1954.

Gibsons fru levde 20 år efter Williams död.

LÄMNA ETT SVAR