Nationella prov är ett prov som görs varje år utav elever som går i årskurs 3, 6 och 9. Många av dagens ungdomar och barn blir stressade i skolan. Det kan leda till psykisk ohälsa och att de börjar skada sig.

Men hur känner sig eleverna egentligen inför proven? Borde de känna sig så?

Nationella prov har funnits under en lång tid. Man gör provet för att det ska fungera som ett stöd för läraren och det ska bidra till en likvärdig och rättvis bedömning.

Proven ska vara en del av lärarens information om elevernas kunskaper.

Förutom att proven görs i grundskola görs de även i gymnasiet och SFI.

Enligt en undersökning som gjorts nyligen har man kommit fram till att två av tre skolbarn är stressade inför proven. Men varför blir de det?

Att hitta en balans mellan önskningar och möjligheter är inte alltid lätt, inte ens i den vuxna världen. Redan i skolåldern börjar många barn känna krav på att prestera bra.

Om kraven blir allt för stora från läraren, föräldrarna, kompisarna och sig själva, och barnet inte lyckas med att prestera bra, då finns en risk att barnet mår dåligt, att självkänslan minskar och att viljan försvinner.

50 elever i olika årskurser fick samma fråga, Vad får du för känsla inför proven?

42 av eleverna sa att de blev väldigt stressade, nervösa och att det bara var jobbigt och tråkigt att läsa på.

De åtta eleverna som fick en bra känsla av proven sa att de ändå blev stressade och nervösa, men att det skulle bli roligt att göra proven.

Förutom att eleverna intervjuades, intervjuade vi några lärare på Vallhamra skola.

Tycker ni att eleverna borde ha en sådan känsla angående proven?

  • Nej, det borde de absolut inte, säger lärarna på Vallhamra skola.
  • Men det är naturligt att de känner sig så. Man blir lite osäker, nervös och man har stora förväntningar.

Vad har ni för tips så att eleverna inte känner sig på det sättet?

  • Man ska alltid förbereda sig och be sin lärare och familj om hjälp. Man kan även göra en plan om man råkar eller gör fel.

Alltså ha inte så för stora förväntningar. Prata med en vuxen om du mår dåligt eller om du vill veta vad som förväntas att du ska kunna.

Valentina Dukic

LÄMNA ETT SVAR