Intervju med Malin och hon berättade om hennes intresse för Alba Camp

Alba Camp är ett träningsboende för ungdomar i åldern 16-23 år som har psykosociala svårigheter. Det är för ungdomar som inte mår så bra. Man arbetar med allt som till exempel hjälpa till med gå till affären, knyta skor, hjälpa till med maten, ringa samtal osv. Man skriver ner varje dag vad dem gör så att man kan veta hur dem mår och blir bättre.

Alba Camp ligger på Mellbyvägen i Partille.

Alba Camp har varit i Göteborg sedan 1981.

Alba Camp är ett privat ägt företag. Där arbetar en föreståndare, en samordnare och 6 stycken medarbetare.

Det är socialtjänsten som hjälper till med vart dem ska bo. Ungdomarna får en egen utvecklingsplan som personalen och ungdomarna jobbar med. En utvecklingsplan betyder att man planerar för att må bättre.

En del ungdomar kan stanna i några månader medans andra kan bo kvar i flera år.

Min mamma arbetar på Alba Camp för att hon vill hjälpa ungdomar till ett bättre och att de ska ha ett eget liv.

av: leo tidebring

LÄMNA ETT SVAR